Voer

Foto's van voer

Voer nieuws

Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd

06-09-2021 - Nederland kan bij het aanpakken van de stikstofcrisis niet om het onteigenen van boerenbedrijven heen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie geschreven in opdracht van het kabinet. Boerenorganisaties LTO (landelijk) en ZLTO (Brabants) zijn sterk tegen onteigening. De LTO zegt 'juridisch alles uit de kast te willen halen' om onteigeningen tegen te houden.

Maandagochtend schreef de krant NRC dat de ministeries van Financiën en Landbouw vergevorderde plannen hebben om honderden boeren uit te kopen, maar als het nodig is ook te onteigenen. Op verzoek van de minsterraad werkten ambtenaren van de twee ministeries deze zomer gedetailleerde voorstellen uit,. Die zijn inmiddels doorgerekend in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Concreet zijn er twee manieren onderzocht waarmee de nieuwe regering de stikstofcrisis aan zou kunnen pakken. In beide varianten gaat het om ingrijpende operaties, waarmee vele miljarden zijn gemoeid. Volgens het Planbureau zou een stuk Nederland zo groot als twee keer de provincie Utrecht opnieuw ingericht moeten worden.

Lange procedures
In beide scenario's gaat het rijk boerenbedrijven onteigenen, schrijft het planbureau. De schrijvers waarschuwen ervoor dat dat kan leiden tot lange juridische procedures, precies het beeld dat de LTO in een eerste reactie al schetst. Volgens de LTO betekent het ook jarenlange onzekerheid voor boeren.

Het huidige kabinet heeft al tientallen miljoenen gereserveerd voor verschillende regelingen om boeren uit te kopen. In dat beleid staat tot nu toe de vrijwilligheid voorop. Dat leidde er ook toe dat tientallen varkensboeren die zich hadden aangemeld voor een uitkoopregeling, later hun medewerking weer introkken. De keus voor onteigening is een nieuwe stap waar de politici in de huidige coalitie zich tot nu toe ver van hebben gehouden.

Dertig miljard
Het planbureau komt met twee beleidsalternatieven. In het eerste - dat in tien jaar ongeveer 30 miljard kost - wordt een deel van Nederland opnieuw ingericht. Het planbureau verwijst nadrukkelijk ook naar het zuidelijke zandgebied waar ook een groot deel van Brabant onder valt. In dat gebied zou het bijna niet meer mogelijk zijn om aan veehouderij te doen zoals we die nu kennen; een groot deel van de koeienboeren op de zandgronden zou over moeten schakelen op 'natuurinclusieve kringlooplandbouw'.
In het tweede alternatief legt de overheid strenge stikstofplafonds op en mogen boeren zelf weten hoe ze daaraan voldoen. Die variant zou de overheid ongeveer 14 miljard kosten. De kosten voor de boeren zouden echter enorm stijgen.

Minder dieren
Beide scenario's werken, zegt het planbureau. Omdat de veestapel in beide gevallen met tientallen procenten krimpt, daalt ook de hoeveelheid stikstof flink. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse natuur, die nu nog te lijden heeft van de stikstof. En daarmee is het ook goed nieuws voor de overheid, die beloofd heeft die natuurgebieden te beschermen en in stand te houden.
Beide scenario's hebben ook gevolgen voor het hele agrarische bedrijfsleven. Een krimp van de veestapel heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld leveranciers van voer en slachthuizen. Die krimp berekent het planbureau op tussen de vier en de zeven miljard euro.

Nog veel onzeker
De scenario's waarmee het Planbureau voor de Leefomgeving is gaan rekenen, zijn afkomstig van ambtenaren. Het verzoek om ze door te rekenen komt van het kabinet. Wat het kabinet met de plannen gaat doen, zou duidelijk moeten worden in het regeerakkoord.

Het planbureau stelt wel dat de opgave ongekend groot is. In beide varianten gaat het om budgetten en hoeveelheden land waarmee nog nooit op deze schaal is gewerkt. De berekeningen kennen dan ook veel onzekerheden.

Nieuwsgrazer

Anderhalf jaar verder Plan Landbouw Collectief blijkt enig werkbaar alternatief stikstofreductie

21-07-2021 - 20 juli 2021 stuurt Carola Schouten, demissionair minister van LNV de brief ‘Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie’ naar de Tweede Kamer. In feite blijken de voorgestelde managementmaatregelen hetzelfde te zijn als hetgeen door het Landbouw Collectief (LC) in november 2019 al bij LNV is neergelegd: minder eiwit in het voer, meer weidegang en […]

Nieuwsgrazer

Roep om duurder vlees, suikertaks en inperking vette en zoute voeding zwelt aan

09-06-2021 - Maak ongezond voedsel en vlees duurder. Van verschillende kanten laten voedingsexperts en bezorgde consumenten van zich horen. Juist nu, als het kabinet plannen gaat schrijven, vragen zij om maatregelen: maak het vlees duurder en voer een suikertaks in. Alles om Nederland gezonder te maken.

Nieuwsgrazer

Nog meer Voer nieuws

Datum Onderwerp Reacties
30-05-2021 Pluimveehouders in paniek omdat hanen straks hele dag voer moeten krijgen 0 reacties
29-04-2021 Op zoek naar een koe die weinig methaan ademt 4 reacties
07-04-2021 Advies: maak groenten en fruit goedkoper en voer suikertaks in 0 reacties
23-03-2021 ABZ Diervoeding investeert miljoenen in Eindhovense fabriek 0 reacties
15-01-2021 Geen vervolging voor kapitein die containers verloor boven Waddeneilanden 0 reacties
28-08-2020 'We moeten voor ons belang opkomen in Den Haag' 1 reactie
27-08-2020 Olifanten in Poolse dierentuin krijgen cannabis tegen stress 0 reacties
13-08-2020 Veevoerproducent waarschuwt voor tijdnood bij invoeren eiwitbeperking Schouten 0 reacties
05-08-2020 Discussie voermaatregel verhit tijdens reces 4 reacties
05-08-2020 Overleg FDF en Nevedi: Nevedi wijst voermaatregel af. Melkveehouders verzekert van levering voer dat ze bestellen. 0 reacties
21-07-2020 Boeren demonstreren tegen verbod eiwitrijk veevoer, hebben ze gelijk? 0 reacties
06-07-2020 Vier vragen over de protesterende boer: waarom voer de boeren zo boos krijgt 1 reactie
03-07-2020 Waarom melkveehouders boos zijn over 'eiwitplan' minister Schouten 0 reacties
02-07-2020 Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan: 'Gas erop' 0 reacties
27-05-2020 De koeien van boer Albert grazen in de uiterwaarden en dat is een primeur 1 reactie
01-05-2020 ForFarmers verkoopt minder voer in eerste kwartaal 1 reactie
30-03-2020 Boeren doneren voer aan Circus Renz 4 reacties