Transport

Foto's van transport

Transport nieuws

​Maximale transporttemperatuur: geen verlaging naar 25 graden

29-11-2023 - Demissionair LNV-minister Piet Adema voelt niets voor het verlagen van de maximale transporttemperatuur naar 25 graden Celsius. Dat stelt hij in een brief aan Varkens in Nood. De minister reageert hiermee op een brandbrief die hij in september 2023 heeft ontvangen van verschillende dierenwelzijnsorganisaties. De briefschrijvers stellen dat uit onderzoek van het Europese voedselagentschap EFSA blijkt dat vanaf 25 graden Celsius er risico's zijn op hittestress bij vervoer van vee.Adema geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat er tijdens warme dagen goed op de dieren wordt gelet tijdens transport, maar dat er nu al een nationaal plan voor veetransport is bij extreme temperaturen. Daarnaast zijn er hitteprotocollen van de veesectoren die van kracht gaan bij temperaturen boven de 27 graden Celsius.Bovendien is de minister bezig met de uitwerking van een motie van ex-Tweede Kamerlid Leonie Vestering (PvdD) uit juli 2021 waarin gevraagd wordt naar een verlaging van de maximum temperatuur voor diertransport naar 30 graden Celsius. Deze beleidsregel wil hij van kracht laten worden vóór de zomer van 2024. De suggestie van de dierenwelzijnsorganisaties om uitsluitend te werken met geklimatiseerd vervoer vraagt op dit moment te grote investeringen van de sector, vindt de minister. Dit betekent dat duizenden wagens vervangen dienen te worden, wat op korte termijn onhaalbaar en niet proportioneel is.Daarnaast brengt geconditioneerd vervoer weer andere risico’s voor het dierenwelzijn met zich mee, omdat de dieren in dit soort wagens – die gesloten zijn - volledig afhankelijk zijn van ventilatiesystemen. Er zijn volgens de bewindsman nog veel hiaten in kennis aanwezig, bijvoorbeeld waaraan deze ventilatiesystemen precies moeten voldoen. Ook is het voor NVWA-controleurs lastiger om in de wagens te kijken voor een inspectie, wanneer deze gesloten zijn.

Nieuwsgrazer

​Transport kalveren: vijf weken oud en 50 kilo zwaar

28-11-2023 - In een uitgelekt document van de Europese Commissie - dat invulling moet geven aan de nieuwe transportverordening - staat dat jonge kalveren pas fit genoeg zijn voor transport als ze minimaal vijf weken oud zijn en minimaal 50 kg zwaar. Dit zou betekenen dat jonge kalveren in de toekomst langer op het melkveebedrijf moeten blijven. De minimale leeftijd- en gewichtseis gelden niet voor kalveren die korter dan 50 kilometer vervoerd worden. Ook komen er als het aan de Europese Commissie (EC) ligt extra eisen voor transport van zieke dieren, namelijk scheiden van de groep en apart vervoeren, eventueel onder supervisie van een dierenarts.De oude transportverordening dateert uit 2005. In de nieuwe verordening wil de EC meer rekening houden met de geschiktheid van dieren voor transport. Daarnaast worden extra eisen gesteld aan transportmiddelen, de drinkmogelijkheden en reis- en rusttijden.Op weg naar de nieuwe transportverordening zagen de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en rapporten over dit onderwerp het levenslicht. De twee belangrijkste zijn het rapport van het Europese voedselagentschap Efsa (juni 2022) en de eindconclusie van de ANIT-commissie (december 2021). Dit laatste is een onderzoekscommissie ingesteld door het Europees Parlement.Het definitieve voorstel van de EC zal in de Europese Raad en het Europees Parlement (EP) besproken en gewogen worden. Hierna komt de Europese Raad met een standpunt. Vanuit het parlement zullen er amendementen en compromisamendementen worden gedaan waarna het EP stemt over het voorstel.Tot slot gaan afgevaardigden van EC, EP en Europese Raad de voorstellen uitonderhandelen waarna het definitieve voorstel terugkomt in het Europees Parlement. Op zijn vroegst zal in de tweede helft van 2024 de besluitvorming hierover plaatsvinden. Na invoering zullen er waarschijnlijk nog overgangstermijnen komen.

Nieuwsgrazer

Zero Emissie met AH – Martin Vonk

28-11-2023 - Op 14 en 15 november 2023 vonden de AH Transport dagen plaats op het TT circuit in Assen. Met dit jaarlijkse evenement praat Albert Heijn haar vervoerders en leveranciers bij over de stappen die het bedrijf wil zetten in de verduurzaming van het transport. Dit jaar was het thema “Samen op weg naar Zero emissie”. Naast diverse presentaties over de laatste ontwikkelingen op zero emissie gebied konden de bezoekers met zero emissie trucks de baan op. De meeste trucks hadden een elektrische aandrijflijn, maar er waren ook een aantal op bio-LNG en waterstof. Verder waren er ook nog een paar

Truckfan Nieuwsposter

Nog meer Transport nieuws

Datum Onderwerp Reacties
27-11-2023 PTC, TATA Steel NL en ZES onderzoeken het realiseren van emissievrij binnenvaart transport 0 reacties
26-11-2023 Scania Benelux dealernetwerk klaar voor onderhoud aan elektrische voertuigen 0 reacties
26-11-2023 Nieuwe Tekno modellen week 47 2023 0 reacties
24-11-2023 Ed Sheeran betaalt extra voor de biobrandstof van Pieter Smit bij zijn duurzame tournee 0 reacties
23-11-2023 STL introduceert Load & Road Experience voor VMBO-scholen 0 reacties
22-11-2023 Te koop: Voederbieten te koop laat maar horen wie wat wil kan ook gebracht worden in eigen transport 0 reacties
22-11-2023 Transport nu de melkkoe voor Westerscheldetunnel 0 reacties
19-11-2023 New Holland 6640 - Demontage onderdelen ivm transport 2 reacties
16-11-2023 Europese Commissie beperkt diertransport tot 21 uur 0 reacties
14-11-2023 Inspectie: schonere brandstoffen naar West-Afrika na hardere eisen 0 reacties
14-11-2023 Vierhonderdste Scania voor Boonstra Haulerwijk 0 reacties
13-11-2023 Nieuwe Tekno modellen week 45 2023 0 reacties
13-11-2023 Meer dan de helft van de logistieke medewerkers ervaart werk-gerelateerde stress 0 reacties
13-11-2023 Na Jansen, Melkweg Zwolle, Melkweg Müller, Bidon en Bidon|Fritom wordt het nu Thys 0 reacties
03-11-2023 Markt rosévlees zeer moeizaam 0 reacties
02-11-2023 ​Blauwtongrestricties voor transport kalveren vervallen 0 reacties
01-11-2023 ​Besluit transportleeftijd hangt af van fosfaatrechten 0 reacties