Mest

Foto's van mest

Mest nieuws

Wat zijn nu de actuele #mestafvoer kosten ? - #TransactieApp

07-12-2022 - Vandaag via de transactieapp.nl/

- 29 november, 800 m3 Rundveedrijfmest, directe levering in opslag, €9,00 te ontvangen, regio Zuid

- 16 november, 36,2 ton Rundveedrijfmest gehaald, €12,50 per ton, regio Noord

- 21 november, 295,5 ton Rundveedrijfmest gehaald, €12,50 per ton, regio Noord

- 25 november, 74,25 ton afvoer mest incl. wegen/monsteren, €12,00 per ton, regio Noord

- 11 tot 21 november, 222 ton Rundveedrijfmest afgevoerd, €16,50, regio Midden

- 6 december, 150 m3 Huur putruimte, voor gehele opslagperiode, mixen en transport voor rekening huurder, €5,00 per m3, regio Midden

Grasbaal

Mestuitspoeling verergert methaanuitstoot sloten

07-12-2022 -

Quote:
Nederland telt 330.000 kilometer aan sloten en die stoten methaan uit: naar schatting 3-16% van de nationale methaanemissie. Er zijn methoden om de methaanuitstoot te verminderen. De meeste winst lijkt niet in de sloten te behalen, maar bij de landbouw. Sloot en mest Naast smeltende permafrost, plastic in de zon, bomen, koeien, stortplaatsen, stadsvijvers en termieten, stoten dus ook de smalle waterwegen het broeikasgas uit dat een veel grotere...

Kars

​Huitema: nu momentum om door te pakken op kunstmestvervangers

06-12-2022 - Acht jaar zit melkveehouder Jan Huitema namens VVD in het Europees Parlement. Evenzoveel jaren probeert hij de toepassing van dierlijke mest als kunstmestvervanger te realiseren. Vanwege het conflict in Oekraïne, en de energiecrisis die daaruit voor

Nieuwsgrazer

Nog meer Mest nieuws

Datum Onderwerp Reacties
02-12-2022 Door toevoeging mest 70% reductie ammoniak, kosten €100,-/koe 0 reacties
29-11-2022 Minister wil bovennorm voor aantal GVE per hectare per 2032 45 reacties
29-11-2022 Meindert Nieuweboer heeft van het stikstof (mest) probleem zijn levenswerk gemaakt 0 reacties
28-11-2022 Agrarisch adviesbureau uit Heythuysen staat terecht voor tonnen aan mestfraude 72 reacties
19-11-2022 Per 1 januari 2023 verandert de regelgeving rond mestvervoer: rVDM 20 reacties
18-11-2022 Ook in Duitsland speelt stikstof-emissie een rol #Eurotier 2 reacties
15-11-2022 Grote mestfraude voor de rechter, aanzien agrarische sector op het spel 0 reacties
15-11-2022 Johan Vollenbroek on Twitter 35 reacties
11-11-2022 ​Brabant wil meer bewerkte mest en minder kunstmest 0 reacties
11-11-2022 Provincie Brabant wil drijfmest uitfaseren 1 reactie
10-11-2022 Floating farm! 43 reacties
09-11-2022 Provincie weigert uitvoerig natuuronderzoek bij veehouders en legt zaak voor aan Raad van State 2 reacties
08-11-2022 Uitzonderlijke hoge mestboete voor veehouder Kees 0 reacties
04-11-2022 1984: Mestput leegrijden voor het te nat werd 38 reacties
02-11-2022 Eurotier 2022: Schauer introduceert nieuwe mestrobots 1 reactie
30-10-2022 Fosfaatrechten nog noodzakelijk? 28 reacties
22-10-2022 ‘Voer je mest af? Dan kun je haast niet zonder stikstofkraker’ 2 reacties