Lto

Foto's van lto

Lto nieuws

LTO: perspectief blijvers ons uitgangspunt in Landbouwakkoord

05-12-2022 -

Quote:
Brancheorganisaties en ketenpartijen kunnen deelnemen aan de sectortafels bij gesprekken over het Landbouwakkoord. Daarmee is hun inbreng in het totale proces geborgd. Dat is een van de eerste besluiten die aan de 'hoofdtafel' zijn genomen. LTO meldt dat een akkoord alleen zin heeft als er daadwerkelijk perspectief komt voor blijvers.

Wie bepaalt wat de blijvers zijn?
Met een akkoord waarin je mee gaat met de waan van het stikstofprobleem zijn dat er steeds minder! Pasmelders gaat nergens over, kdw uit de wet was ook ooit voorwaarde, waarom is dat nu geen benoemde voorwaarde?

Agractie heeft zojuist een informatieverschaffing verspreid waarin ze wel duidelijk aangeeft pp te komen voor pasmelders, kdw uit de wet, scheiding van NOx en NH3, etc.

BertK

LTO Nederland bepleit praktische uitvoerbaarheid nieuwe zorgwet WIBZ

05-12-2022 - LTO Nederland heeft het ministerie van VWS gewezen op de negatieve gevolgen die een nieuwe zorgwet zal hebben voor de 1.300 zorgboeren in Nederland. Het ministerie hield een...

Nieuwsgrazer

Stelling: Wie moeten met Minister Adema onderhandelen over het Landbouwakkoord?

02-12-2022 - Onlangs ontvingen ketenorganisaties, provincies (IPO), natuurorganisaties, Agractie, Biohuis, LTO en NAJK een uitnodiging voor de hoofdtafel, om te gaan werken aan het sluiten van een Landbouwakkoord in het voorjaar 2023. Wie moeten er met hem aan tafel?

Nieuwsgrazer

Nog meer Lto nieuws

Datum Onderwerp Reacties
02-12-2022 Stelling: Wie moeten met Minister Adema onderhandelen over het Landbouwakkoord? 0 reacties
01-12-2022 Statement LTO inzake Landbouwakkoord 40 reacties
01-12-2022 Anti lto onderwerp verwijderd? 151 reacties
30-11-2022 Video: LTO en NAJK voor GVE-norm in melkveehouderij 56 reacties
30-11-2022 VIDEO: WEBINAR | Kamerbrief: Water en bodem sturend 1 reactie
27-11-2022 LTO Noord directeur gezocht 0 reacties
25-11-2022 LTO teleurgesteld in nieuwe beperkingen 30 reacties
25-11-2022 LTO ziet in stikstofplannen vooral nieuwe beperkingen voor boeren 0 reacties
24-11-2022 Geld over de balk, omdat het kan! 6 reacties
23-11-2022 LTO Bedrijven investeert in energieadviesdienst Full Power Support 0 reacties
23-11-2022 Boeren 'licht positief' over stopbonus: 'Goed dat er nu duidelijkheid komt' 15 reacties
23-11-2022 Wisselende reacties op uitgelekt stikstofplan kabinet 0 reacties
22-11-2022 LTO stuurt brandbrief over PAS-melders: 'Gezinsbedrijven worden vermorzeld' 9 reacties
22-11-2022 LTO stuurt brandbrief over PAS-melders: 'Gezinsbedrijven worden vermorzeld' 0 reacties
18-11-2022 Hollands Kroon legt huisvesting arbeidsmigranten aan banden 0 reacties
17-11-2022 Kansen en belemmeringen voor natuurlijke huisvesting 0 reacties
14-11-2022 Fotoserie: Ruime keus in bodemwoelers en mechanische gewasvernietiging 0 reacties